top of page

Psychedelická prvá pomoc (psycare) na Slovensku a v Česku


"V posledních několika letech dochází k neustále se zvyšujícímu počtu mladých lidí, kteří se účastní velkých hudebních událostí, rave a trance festivalů po celém světě. Tento globální vzestup zájmu o tyto události, ač většinou zaměřených na hudbu a umění, také zaznamenali nárůst užívání psychoaktivních látek. Progresivní promotéři akcí na to začínají reagovat tím, že do organizace zahrnují prvky harm reduction jako jsou chill-out místnosti k odpočinku pro tanečníky a bezpečný prostor pro ty, kteří procházejí náročnou zkušeností."

Toto je první odstavec článku, který na svých stránkách publikovala Multidisciplinární asociace psychedelických studií (MAPS) v roce 2002. Od té doby se počet akcí spolu s prevalencí užívání látek měnících vědomí jen zvyšuje. Což by nemusel být problém v případě, že by došlo k regulaci psychoaktivních látek, a tedy by byly dostupné s adekvátními informacemi a v nejvyšší kvalitě. Regulace ale rozhodně není na zítřejším programu parlamentu, a vzhledem k tomu, že mladí lidé často zkoušejí neinformovaně a na vlastní pěst, navíc s látkami, které koupili “někde”, rozhodli jsme se, že je na čase, aby z naší strany vznikla nějaká podpora.

Uvědomili jsme si, že nestačí psychedelika jen destigmatizovat, ale že se musíme starat i o důsledky, které může nezodpovědné užívání způsobit, vyjádřil se Stanislav Milotinský, garant harm reduction sekce CZEPS. Jednou z cest, jak nežádoucí důsledky eliminovat, je i psychedelická první pomoc na místě, kde lidé experimentující se změněnými stavy vědomí vyskytují. Takovými jsou mj. i vybrané hudební akce a festivaly.

PsyCare je psychedelická první pomoc v místě, kde je to třeba. Sami jsme se aktivně účastnili a účastníme nočního života a není těžké zmapovat, co se kde děje. MAPS uvádí, že nejčastější problematické zážitky s psychedeliky mají prvouživatelé, kteří si o látkách nic nezjistí a nedbají na set a setting - dvě základní pravidla, jejichž dodržování nezaručuje, nýbrž zvyšuje pravděpodobnost hladkého průběhu zkušenosti. Setem se míní mindset - nebo-li stav mysli, jak se jedinec cítí. Setting jsou pak prostředí a okolnosti, ve kterých je látka užita. Hudební akce a festivaly k tomu často svádí.

PsyCare tedy vytváří bezpečné prostředí a možnost zvládnutí náročné psychedelické zkušenosti, místa, kam se může každý přijít “schovat”.

V našem případě půjde o jurtu útulně vybavenou k zajištění nezbytných potřeb jedinců, kteří ji navštíví. Budou tam matrace i posezení v klidu, nabízíme vodu, čaj a ovoce, kondomy, špunty do uší.. Základem je poskytování pomoci v případě náročné zkušenosti, proto na místě budou vždy vyškolení dobrovolníci, často psychologové, psychiatři a psychoterapeuti nebo studenti těchto oborů, jejichž úkolem je snažit se náročnou zkušenost ulehčit tomu, kdo přijde. Může stačit jen vlídné slovo, podat ruku, poslouchat a to vše v klidném prostředí, kde je teplo, voda, čaj, ticho.

Podobné projekty běží ve světě již několik let. Často k nim patří i testování drog, které je velmi účinnou harm reduction praktikou, jež pomáhá eliminovat rizika, která mohou vzniknout užitím látky, která není tím co jsme zakoupili anebo je něčím “řízlá”. Jenže testování je buďto finančně velmi náročné - v případě chromatografu, anebo přináší informace, které před lety Národní protidrogová centrála označila za nedostatečné.

Uživatel běžně dostupných testů sice díky reakci látky s činidlem zjistí, zda jeho kousek obsahuje látku, co má, nezjistí však v jakém poměru, ani zda obsahuje jiné látky, pokud neprovede testy s více činidly. Nicméně jakákoliv informace je lepší, než žádná. I nejjednodušší testy mohou někoho odradit od toho, aby užil substanci, kterou koupil jako LSD, když vidí, že tam podle testu žádné LSD není.

Testy na drogy však prozatím předbíhají naše možnosti. Jsme rádi, že jsme sestavili tým psychedelické harm reduction a rozjíždíme kampaň na crowdfundingové platformě Hit Hit.

Přispěním do naší kampaně může každý napomoci primární, sekundární i terciární prevenci vzniku duševních onemocnění. Mezi odměnami jsou k nalezení věci s psychedelickým designem od našeho “domovského” umělce Filipa Aury (zivotjehra.cz), také předměty s designem květiny života věnované obchodem harmonizuj.sk a harmonizuj.cz k mání jsou i vstupenky na naše akce, kniha Psychedelický klub, originální grafiky věnované Tomášem Hauserem. Obraz nám věnoval i umělec Otto Placht. Raritní jsou tři neformální ceremonie - potní chýše, s tabákem a kakaem.

Děkujeme všem, kdo se nějak zapojí a náš projekt podpoří finančně, vlastními zdroji či sdílením s přáteli.

Eva Césarová

www.czeps.org

WEB: https://czeps.org

FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/902651523209188

#psycare

454 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page