top of page

Psychedeliká: novodobý spôsob pomoci duševnému zdraviu


Téma duševného zdravia bola v histórii dlhodobo považovaná za tabu. V našom prvom článku sme Vás informovali o novej ceste alternatívnej liečby duševného zdravia – využitím virtuálnej reality. V druhej časti sa budeme venovať staršej metóde možnosti liečby – psychedelikám. Často sa považujú za pôvodcu virtuálnej reality a i keď má ich využitie svoje úskalia, dostávajú sa do povedomia spoločnosti čoraz viac. Pomaly sa metóda liečby psychedelikami teda prediera z prostredia zatratenia a začína sa implementovať do pozornosti vedcov a odborníkov na duševné zdravie.

zdroj:www.thedailybeast.com

Problémy duševného zdravia bývajú chronické. Príčiny, spúšťače a dôvody sú príliš obsiahle pre akúkoľvek singulárnu látku alebo virtuálnu realitu. Tieto nové prístupy v liečbe (prostredníctvom psychedelík a VR) by však mali byť prijaté odborníkmi na duševné zdravie. Posilňujú totiž pozíciu neinvazívnych prostriedkov lepšieho pochopenia toho, čo sa deje v hlavách pacientov. Vieme však, že všetko je chémia a žiadnej chemickej látke by nemal byť odmietnutý jej terapeutický potenciál.

Aj keď má metóda liečby psychedelikami svoje výzvy (legalita, dávky, individuálna neurochémia), výsledky sú priaznivé. Fóbie a poruchy sú jedna vec, no psychózy a schizofrénia spadajú do úplne inej kategórie. Mnoho z nás trpí následkami traumy a stresu ale aj napriek tomu sme stále schopní fungovať v spoločnosti. Okrem toho, populáciu devastuje stále väčší rad problémov duševného zdravia. Zažívame depresie, nezadržateľnú úzkosť, poruchy pozornosti a skreslenie vnímania. Takéto porušenie psychiky má zlé dopady na náš celkový životný postoj. Každá ďalšia metóda liečby predstavuje obrovský prínos do životov (duševnou poruchou) postihnutých ľudí. Metóda liečby duševných chorôb práve psychedelikami teda predstavuje novú cestu možností rozvoja našej psychiky.

zdroj:psychsk.azureedge.net

Psychedeliká boli uvedené do rasistickej moci Nixona v skorých 70. rokoch (USA). Priniesli veľký rámec substancií, ktoré mali byť stiahnuté z trhu na výskumné účely. Nadšenci a vedci zostávali v pozore po celé desaťročia, no v pár posledných rokoch nastala renesancia vo výskume psychedelík – s pozitívnymi výsledkami v úzkosti, závislosti na nikotíne a depresii. Výskumník Taylor Beck informuje, že tento fakt viedol k oveľa dôkladnejšiemu výskumu:

„Vytvorením krátkeho záchvatu psychózy v zdravom mozgu, tak ako to pôvodní liečitelia robili po miléniá, vedci hľadajú nové témy k štúdiu (a možno aj liečbe) duševných chorôb.“

Identifikácia symptómov na neurologickej báze je nevyhnutná v liečbe duševných chorôb. Keďže poruchy, ako schizofrénia, sa skladajú z množstva symptómov, farmakologicky sa zamerať na každý jeden môže viesť k lepším výsledkom, ako snažiť sa vyliečiť poruchu ako celok.

Beck konštatuje, že psychedeliká, zahŕňajúc psilocybín, meskalín a LSD, pôsobia na serotonín, ktorý je rozhodujúci v regulácii nálad. V tejto súvislosti neurofarmakológ Mitul Mehta verí, že presný dôvod halucinácie (či už je to schizofrénia, mánia alebo Parkinson) nemusí byť relevantný, ak sa zameriate na akt halucinácie samotný. Akt halucinácie teda dokáže identifikovať presné problémové časti a dôvody porúch. To dáva psychedelikám potenciálne veľký rámec porúch, ktoré sa dajú napraviť.

Ďalej Beck reportuje, že istá švajčiarska štúdia prišla na podobný objav v oblasti imitácie symptómov v mozgu zdravých jedincov. Vyvolaním dočasnej psychózy a halucinácií psilocybinom u 36-ich ľudí, sa vedci pokúšali vyvolať blok „záplavy aktivácie serotonínu“, ktorý nastáva v halucináciách. Účastníkom výskumu boli podané antipsychedelické lieky buspirone a ergotamine, aby sa tomuto veľkému prísunu serotonínu zabránilo. V tomto prípade však psilocybín nebol použitý na liečbu schizofrénie, ale bol však použitý na predstavu zistenia účinnosti látok blokujúcich serotonín.

Vizualizácia rozlíšenia mozgových spojení u človeka, ktorý užil psilocibín (b - vpravo) a neužil psilocibín (a)

zdroj:www.businessinsider.com

Buspiron blokoval halucinácie, hoci aj tak nezabránil typickému “úzkostnému pocitu rozpúšťania ega alebo strachu zo zbláznenia sa“, niekedy spojenému so psychedelikami. V podmienkach tohto výskumu je to veľkou výhrou, že psilocybín dokáže napodobniť psychózu v mozgoch zdravých účastníkov. Predstavuje to veľký pokrok v chápaní týchto porúch. To, čo sme sa naučili posledných pár storočí o duševných chorobách bolo len objavením skrz mozgy tých, ktorých už tieto choroby postihli. Takto môžeme poruchy imitovať a najmä ich skúmať aj z iného uhla pohľadu.

„Pri psilocybíne si, nezávisle od sledu času, dokážeš ceniť blahobyt, jednoducho si užiť existenciu, byť svedkom života, všetkého a tajomstva samotného.“ (Účastník výskumu)

Dr. Matthew Johnson, behaviorálny farmakológ, tvrdí, že: „Úžasnou vecou je, že látky psychedelík a drog, ako MDMA, zaberajú na niečo, na čo už poznáme liečbu. Tým pádom sú efektívnejšie pre poruchy, na ktoré je zatiaľ liečba len málo rozvinutá.“ Pre rubriku HuffPost Science ďalej uvádza niekoľko zaujímavých tvrdení:

Momentálne existujú zásadné rozdiely v prístupe k existujúcim liekom a psychedelickým procedúram (ktoré naozaj uľahčujú terapiu liekmi). Veľký počet dát poukazuje na to, že práve povaha subjektívnej skúsenosti, ktorú človek zažíva počas efektu látky, určuje dlhodobý prínos - nie je to teda len o samotnej konzumácii. Psychedeliká otvárajú dvere mysli a čo je za tými dverami už naozaj záleží len na účastníkoch a úmysle, s ktorým do programu alternatívnej liečby vchádzajú. Skutočnosť, že efekt látky trvá aj potom, ako si zoberiete liek a zažijete momentálny stav psychedelík, je naozaj novou paradigmou psychiatrie.

Štúdia, na ktorej Dr. Johnson spolupracoval, bola zameraná na liečbu závislosti fajčiarov, prostredníctvom psilocybínu. Výsledkom bolo, že 80% zúčastnených sa stalo abstinentmi po 6 mesiacoch, čo naozaj prevyšuje výsledky klasicky zaužívanej liečby. Vo sfére alkoholizmu ukazuje (zatiaľ len) pilotná štúdia podobné výsledky. Zároveň však Dr.Johnson tvrdí, že zatiaľ presne nevedia určiť, čo sa presne udeje v prostredí mozgu. Vedci zatiaľ predpokladajú istú zmenu procesov v mozgu, zmenu komunikácie a zmenu synchronizácie jeho častí. Tým pádom by dochádzalo k celkovej reorganizácii mozgových procesov.

Mnoho výskumníkov a vedcov verí, že je téma liečby psychedelikami na prelome svojho úspechu. V mnoho ďalších zverejnených štúdiách sa opisuje pozitívny dopad na pacienta a dokazuje sa úspešné riešenie porúch. Odborníci tvrdia, že je už len otázkou času, možno radu pár nasledujúcich rokov, že liečba mentálnych porúch psychedelikami bude spoločnosťou a legislatívou plno podporená.

zdroj: huffingtonpost.com

businessinsider.com

maps.org

#psychology

419 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page