top of page

Neurologické súvislosti LSD zážitku


Po prvý krát sa podarilo zmapovať aktivitu mozgu na LSD pomocou moderných metód. Napriek tomu, že v USA, UK a ostatných krajinách je LSD zaradené do kategórie "najnebezpečnejších drog", Davidovi Nuttovi, neurofarmakológovi z londýnskej Imperial College, sa napriek tomu podarilo získať financie na odbornú štúdiu.

Krátke video zhrňuje jej výsledky:

Podrobnejšie informácie, spolu s ďalším viedom, nájdete trebárs v britskom Guardiane.

Kto sa o tému zaujíma ešte podrobnejšie, tu je rozhovor s Davidom Nuttom pre vedecký žurnál Nature.

Celú štúdiu nájdete na http://www.pnas.org/content/113/17/4853.full

#lsd #video

97 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page