Použitie cookies

 

Tento web používa technické cookies, bez ktorých by nemohol fungovať, a cookies služby Google Analytics, ktoré nám slúžia na získavanie štatistík o návštevách webu (tie môžete zablokovať). Podrobnosti nájdete nižšie.

​​

1. Základné informácie

Protokol http je protokol, pomocou ktorého komunikuje webový server, na ktorom sú uložené tieto webové stránky, s Vašim prehliadačom.

​​

Protokol HTTPS je verzia protokolu http, ktorá používa šifrovanú komunikáciu.

​​

Ako Cookie sa v protokoloch http a https označujú malé množstvá dát, ktoré webový server pošle prehliadaču. Ten ich následne uloží do Vášho počítača, tabletu alebo iného zariadenia, z ktorého na web pristupujete. Pri každej ďalšej návšteve toho istého serveru potom prehliadač tieto dáta posiela naspäť webovému serveru.

Cookies bežne slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov, ukladajú sa do nich užívateľské predvoľby apod. Slúžia tiež na to, aby server vedel, akými stavmi ste na webe prešli a vedel sa napríklad vrátiť na predchádzajúcu stránku. Cookies je možné tiež nastavovať na strane serveru.

Cookies ako také nepredstavujú spustiteľný kód a nie sú pre Váš počítač nebezpečné, ale môžu byť prostriedkom k zásahu do Vášho súkromia. Navštívený web si do Cookies môže ukladať ľubovoľné údaje, ktoré o Vás počas Vášho pobytu na webových stránkach zistí, môže sledovať, čo Vás zaujíma, na akých stránkach ste zotrvali dlhšie, môže uchovávať celú Vašu cestu po webe. Cookies v sebe obsahujú informáciu o tom, ako dlho majú byť uchovávané. Niektoré sú jednorázové/dočasné a ich platnosť končí zatvorením prehliadača alebo odhlásením zo stránok. Iné môžu mať životnosť niekoľko mesiacov alebo rokov a vďaka nim ste rozpoznaní pri opätovnej návšteve stránok. V prípade, že bude Váš počítač napadnutý, môže útočník z cookies získať Vaše osobné údaje a môže sa s Vašou identitou v niektorých prípadoch preukázať webovému serveru, ktorý navštevujete.

​​

Prevádzkovateľovi webu je legislatívou nariadené, aby návštevníkov webu o použití cookies informoval, čo týmto textom činíme.

Z pohľadu legislatívy (GDPR) sú cookies, pomocou ktorých je možné identifikovať užívateľa alebo zariadenie, ktoré užívateľ používa, osobnými údajmi a prevádzkovateľ webu je povinný ich chrániť. Ich spracovanie je možné len v prípade dodržania zákonných podmienok.

Účel cookies.

Vzhľadom k tomu, že protokol http je bezstavový, môžu byť niektoré cookies nutné pro normálnu a bežnú funkciu webových stránok. Iné slúžia na zlepšenie funkcií a personalizáciu obsahu, ďalšie môžu sledovať Vaše preferencie, môžu ukladať informácie, ktoré sú potom predvyplňované do formulárov, môžu umožňovať sledovanie Vášho pohybu na internetu alebo daných webových stránkach.

 

Zdroj cookies.

Niektoré cookies môžu patriť prevádzkovateľovi webu a pracujú len na doméne, na ktorej si práve prezeráte webové stránky. Ale prevádzkovateľ tohto webu môže dovoliť tretím stranám, aby sa prostredníctvom jeho webu ukladali cookies do Vášho počítača (typicky cookies pro Google Analytics).

Webové signály sú elektronické obrázky (označujú sa tiež ako jednopixelové obrázky GIF), ktoré môžu napomáhať pri zasielaní súborov cookie na weboch, umožňovať počítať užívateľov, ktorí tieto weby navštívia. Webové signály môžu byť tiež súčasťou propagačných e-mailových správ alebo informačných oznámení, aby bolo možné zistiť, či boli prečítané a či boli prípadne využité odkazy, ktoré obsahuje.

2. Zákonné podmienky pre použitie cookies

 • Prevádzkovateľ je povinný zrozumiteľnou formou informovať o použití cookies a webových signálov (ďalej len cookies).

 • Prevádzkovateľ je povinný si vyžiadať súhlas s použitím cookies predtým, než sú uložené do počítača užívateľa alebo predtým, než sú informácie z cookies odoslané na server (viď. zákon o elektronických komunikáciách alebo smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES).

 • Súhlas ale nie je potrebný pre cookies, ktoré sú využívané len za účelom zabezpečenia prenosu informácie alebo nevyhnutné na to, aby mohol prevádzkovateľ zaistiť služby, ktoré si účastník alebo užívateľ výslovne vyžiadal. Súhlas môžete poskytnúť i nastavením svojho prehliadača.

 • Máte právo vedieť, ako budú dáta z cookies použité.

 • Vždy by ste mali mať možnosť cookies deaktivovať alebo odmietnuť.

 • Máte právo požiadať správcu údajov (prevádzkovateľa stránky alebo toho, kto dáta z cookies vo Vašom počítači získava), aby tieto dáta vymazal alebo ich opravil, ak zistíte, že nezodpovedajú skutočnosti.

​​

3. Používané cookies

Tieto webové stránky používajú tieto cookies:

​​

 • HS – je nevyhnutná Wix cookie (cookie používaná nástrojom pre tvorbu webových stránok Wix), ktorá zabezpečuje to, aby bola načítaná správna stránka vyžiadaná Vašim prehliadačom. Cookie sa po skončení relácie vymaže.

 • SVSession - je cookie, ktorá zaznamenáva prístup užívateľa na Wix stránku. Všetky Wix stránky týmto spôsobom rozlišujú, čo sa jedná o novú alebo opakovanú reláciu. Životnosť tejto cookie je 5 rokov.

 

it.Wix.com cookies
 • _dc_gtm_UA-xxxxxx - Tento cookie je spojený so stránkami používajúcimi Google Tag Manager na načítanie skriptov a kódu. Tam, kde je použitý, je považovaný za striktne nevyhnutný cookie, pretože bez neho skripty nemôžu korektne fungovať. Na konci mena cookie je unikátne číslo, ktoré taktiež slúži ako identifikátor pro pridružený účet Google Analytics.

 • GCSCU_xxxxxx - Technický cookie, který zmizne po ukončení relácie.

 • _ga - Tento cookie je spojený s Google Universal Analytics. Táto služba redukuje závislosť na cookies všeobecne a nastavuje len tento a jeden ďalší cookie _gat, ktorý rozlišuje medzi užívateľmi tak, že im priradí náhodné číslo slúžiace ako identifikátor. Je zahrnutý v každom požiadavku na zobrazenie stránky a umožňuje získavať užívateľské dáta pre analytické a optimalizačné účely webu. Životnosť _ga je 2 roky, životnosť _gat je 1 minúta.

Wix.com cookies

Technické cookies, ktoré zmiznú po ukončení relácie.

 • _wix_browser_sess

 • _wixCIDX

 • _wixUIDX

 • _wixAB3|xxxxxx

 • wixSession

 • wixLanguage

 • wixClient

 • visid_incap_xxxxxx

 • userType

 • mp_xxxxxx_mixpanel

 • incap_ses_289_xxxxxx

 

Google Analytics cookies a ich životnosť

Jedná sa o cookies nastavené službou Google Analytics, ktorá umožňuje prevádzkovateľovi webu sledovať správanie užívateľa na webe pre účely jeho optimalizácie. Tieto cookies identifikujú zdroj, resp. to, odkiaľ sa užívateľ dostal na web. Cookies sú aktualizované vždy, keď sú dáta odoslané do služby Google Analytics a ich životnosť je:

 • __utma, 2 roky

 • __utmb, 30 minút

 • __utmc, do konca relácie

 • __utmz, 6 mesiacov

​​

4. Ako sa brániť sledovaniu

Ak nechcete povoliť cookies tretích strán, môžete ich ukladaniu na počítač zamedziť nastavením prehliadača, ktorý používate. Môžete povoliť či zakázať cookies tretích strán, a rovnako i funkciu „Do NOT Track“, ktorá vysiela webovému serveru, na ktorý pristupujete, signál, že si neprajete byť sledovaní (samotné odoslanie tohto požiadavku však nezaisťuje, že bude serverom rešpektovaný). Môžete si vytvoriť zoznam tretích strán, ich prístup do Vášho počítača bude blokovaný.

​​

Informácie o nastavení pre najpoužívanejšie prehliadače:

 • Microsoft Edge - Nastavenie > Ochrana osobných údajov > Súbory cookie.

 • Microsoft Explorer – Nástroje > Možnosti Internetu > karta Osobné údaje > Nastavenie.

 • Google Chrome - Nastavenie > Rozšírené nastavenia > Nastavenie obsahu > Súbory cookie.

 • Mozila Firefox - Nastavenie > Možnosti > Súkromie a zabezpečenie> Ochrana proti sledovaniu

 

V nastavení si môžete nastaviť i funkciu "Do NOT Track".

Obdobným postupom môžete cookies zo svojho počítača vymazať a to buď všetky naraz alebo selektívne.​